Sadevesi­kourujen puhdistus

Sadevesikourujen puhdistus tapahtuu maasta käsin imuroimalla, jolloin työ etenee nopeasti ja turvalli­sesti. Pesemme kourujen lisäksi myös syöksyputket. Videojärjestelmän avulla voidaan dokumentoida tehty työ jälkitarkastusta varten.