Ladataan...

Ympäristön­suojelu ja sen parantaminen

LIVE WELL OY ympäristöystävällinen yritys ja on erikoistunut rengaskaivojen huoltoihin, puhdistuksiin ja kunnostuksiin, sekä kuivakäymälöiden, harmaavesijärjestelmien ja kompostointijärjestelmien asennuksiin.

Ammattitaitoisen asennuspalvelun saat kaikkiin ekologisiin käymälän asennuksiin, harmaavesijärjestelmien asennuksiin sekä jätevesijärjestelmien saneerauksiin.

Ekologisilla harmaavesisuodattimilla puhdistat harmaan veden luontoystävälliseksi, joka ei pilaa vesiä

Harmaavesisuodattimilla voidaan korvata jätevesijärjestelmät, jotka eivät täytä ympäristöviranomaisten vaatimaa toimintaa, kun vesikäyttöisen WC:n tilalle asennetaan samassa yhteydessä ympäristöystävällinen kuivakäymälä.

Kuivakäymälät kaikkiin tarpeisiin

Ympäristöystävälliset kuivakäymälät kaikkiin tarpeisiin. Polttava kuivakäymälä on ehdoton saariin, joihin ei saa tai ei ole mahdollisuutta asentaa jäteveden viemäröintiä.

Kesämökki

Ekologiset käymälätuotteet vakituiseen asumiseen tai mökille. Ekologiset WC:t eivät tarvitse toimiakseen jätevesijärjestelmää, joten käymälät on helppo asentaa olemassa oleviin kiinteistöihin ja saaristoissa oleviin kohteisiin tai korvata vanhat jätevesijärjestelmät.

Kompostointi on arjen helppo ekoteko. Se auttaa vähentämään ympäristökuormitusta, myös siksi, koska jätteitä tarvitse kuljettaa, jolloin se myös säästää jätekustannuksissa. Kotitalousjätteestä noin kolmasosa on biojätettä. Kompostoimalla biojätteestä saadaan arvokasta maanparannusainetta jota voi hyödyntää kasvimaalla tai puutarhassa.

Kuntien jätehuoltomääräykset säätelevät kiinteistön jäteastioiden tyhjennysvälin. Mikäli lajittelun lisäksi biojäte kompostoidaan tai erilliskerätään, on useimmissa kunnissa jäteastian tyhjennysväli mahdollista olla ympärivuotisesti vähintään neljä viikkoa. Suoraa säästöä syntyy jäteastian harvemmasta tyhjennyksestä.

Jos biojätettä ei lajitella, vaan se päätyy sekajäteastiaan, jäteastia alkaa tuottamaan vastenmielistä ja häiritsevää hajua omassa pihassa.

Kuivakäymälällä, joka on ympäristöystävällinen vaihtoehto, voidaan korvata vesikäyttöinen WC, kun se yhteyteen asennetaan harmaavesisuodatin, joka voidaan asentaa käytöstä poistetuun jätevesijärjestelmään, jotka eivät täytä ympäristöviranomaisten vaatimaa toimintaa. Kuivakäymälöissä on useita eri vaihtoehtoja, joista voi valita soveltuvimman vaihtoehdon käyttöön.

Ulko-WC

Ympäristöä säästävä toiminta ei ole ristiriidassa ihmisen hyvinvoinnin kanssa. Se ei tarkoita, että merkityksellisiä asioita jätettäisiin tekemättä tai tehtäisiin huonosti. Laadukas, tarkoituksenmukaisesti tehty työ merkitsee yleensä myös kestävää kehitystä - ja hyvinvointia meille kaikille.

Ympäristön tilan ja yksilön elämänlaadun parantaminen lähtevät oivalluksista, viisaista valinnoista ja arjen teoista.

Hyvinvointi ei merkitse vain aineellista kulutusta. Kohtuullinen elämäntapa on mahdollinen nykyisille ja tuleville sukupolville. Kulutuksesta voi nauttia enemmän, kun se ei ole jokapäiväistä itsestäänselvyyttä. Kulutuskulttuurin muutos voi tuoda enemmän vapaa-aikaa, vähentää stressiä ja vahvistaa sosiaalisia siteitä. Se vakauttaa luontoa ja elinympäristöämme ja luo siten edellytyksiä turvallisemmalle elämälle. Kulutuskulttuurin muutoksen voi sanoa tuovan terveyttä!

Rantamaisema

Ympäristö-käsitteellä tarkoitetaan niitä fyysisiä, sosiaalisia ja kulttuuritekijöitä, jotka kuuluvat luontoon tai rakennettuun ympäristöön ja joiden kanssa ihminen on vuorovaikutuksessa. Ympäristö nähdään ennen kaikkea ihmisen elinympäristönä, jonka tilaan ja laatuun ihmisen toiminta vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti.

Ympäristönsuojelu toimenpiteitä, joiden pääasiallisena tarkoituksena on kerätä, käsitellä, vähentää, estää tai poistaa ihmisten toiminnasta aiheutuvia päästöjä, jätteitä tai muuta ympäristöhaittaa.

Ympäristön­suojelu­laki ja jätevesi­asetus

Vuonna 2017 voimaan tullut ympäristönsuojelulaki määrittee, että jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee olla asennettuna 31. lokakuuta 2019 mennessä kiinteistöissä, jotka

  • on rakennettu ennen vuotta 2004
  • sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta.

Jätevesilaki koskettaa kaikkia kiinteistöjä, sillä ranta- ja pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevat haja-asutusalueen kiinteistöt on velvoitettu täyttämään lain vaatimukset korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Uudisrakennuksissa jätevesien käsittely tulee ratkaista jo lupavaiheessa ja jätevesien käsittelyjärjestelmän tulee olla käytössä, kun rakennus otetaan käyttöön.

Lain määrittelemä jätevesien puhdistusvaatimukset ovat orgaanisen aineksen osalta 80%, kokonaisfosforin osalta 70% ja kokonaistypen osalta 30%. Prosentit saadaan jätevesilain määrittelemästä kuormitusluvusta, joka kuvaa, kuinka paljon tavanomaisesta asumisesta syntyy haitta-aineita jäteveteen henkeä kohti ennen jäteveden käsittelyä.

Kunnilla on oikeus paikallisesti vaatia lakia tiukempia puhdistustuloksia.

Yksityistaloudet (omakotalokodit, kesämökit, loma-asunnot jne) voivat suojella ympäristöä kiinnittämällä huomioita omaan toimintaan ihan pienillä ja yksinkertaisilla uudistuksilla.

Ympäristönsuojelu lähtee liikkeelle pienistä teoista.

Yhden talouden tekemällä parannuksella on aluksi pieni vaikutus kotimaan ympäristöön, mutta suuri vaikutus lähialueen ympäristöön.

Kun tuhannet taloudet tekevät pieniä parannuksia, sillä on suuri vaikutus lähialueen ympäristöön, sekä koko kotimaan ympäristöön.

Ympäristönsuojelu

Kiinnostuitko kuivakäymälöistä?